top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

Všetko, čo potrebujete vedieť o plaveckom výcviku pre deti
Ak ste rodič, starý rodič, príbuzný alebo rodinný priateľ a hľadáte pre dieťa plavecký výcvik, ale neviete presne pre aký výcvik sa rozhodnúť alebo ako svoje požiadavky na výcvik naformulovať, ste tu správne. 😊


plaecky vycvik deti

V tomto príspevku využijem informácie a videá z mojej dlhoročnej praxe a predstavím koncept plaveckého výcviku u detí na konkrétnych príkladoch, aby ste si vytvorili reálnu predstavu o tom, čo čaká dieťa v jednotlivých stupňoch môjho plaveckého výcviku. Budete si tak vedieť lepšie vybrať na akú úroveň chcete svoje dieťa dostať. Zároveň budete rozumieť tomu, čo tréning, pre ktorý ste sa rozhodli, bude obnášať z pohľadu náročnosti a času. Budete taktiež lepšie vedieť formulovať svoje želania a upraviť na úvode svoje očakávania.


Plavecký výcvik pre deti - výcvikové stupne:

-        Prípravný

-        Základný

-        Stredný

-        Pokročilý


Každý z výcvikových stupňov má svoje opodstatnenie a vždy predchádza nasledujúcemu vyššiemu stupňu. To na ktorom stupni výcviku dieťa začne, stanovím po úvodnom otestovaní dieťaťa na súši, a ak už má dieťa aj plavecké skúsenosti, tak aj vo vode.

 

Prípravný stupeň


Pre úplných začiatočníkov je dôležitá dôkladná fyzická a mentálna prípravu v rozmedzí 1 až 1,5 roka v plytkom bazéne (je to približná doba pre tréningy vo frekvencii raz do týždňa). V takomto bazéne musí byť malá hĺbka, aby sa dieťa dokázalo postaviť na dno, pričom nemusí zanoriť hlavu. Voda v bazéne by mala byť teplejšia, aby bol tréning pre dieťa, aj pri nižšej úvodnej pohybovej aktivite, stále  príjemný.


Veľa rodičov sa ma často pýta, či je možné skrátiť čas potrebný na vstup do veľkého bazéna. Samozrejme, že je to možné, vyžaduje si to ale vyššiu frekvenciu tréningov za týždeň.

Rýchlosť napredovania výrazne ovplyvňuje aj zdravie, vek, povaha a spôsob výchovy dieťaťa a kombinácia týchto faktorov. Dlhšie to môže trvať deťom so zdravotnými problémami, deťom nedostatočne mentálne dozretým, deťom mladším, nesamostatným alebo tým bez predchádzajúcej pohybovej prípravy na súši (myslím tým nielen cielenú športovú pohybovú prípravu ale aj čas venovaný pohybovej aktivite dieťaťa napríklad na ihrisku na preliezkach, s loptou, na kolobežke a podobne).


V tejto fáze tréningu si dieťa osvojuje rozmanité plavecké zručnosti pre vodné prostredie, ako je dýchanie, orientácia v priestore a jeho poznanie, sadnutie na dno, vznášanie sa, ponáranie sa a lovenie predmetov, plávanie, ale aj vysporiadanie sa s nepríjemnými zážitkami, napríklad s vodou, ktorú dieťa pri výcviku pri zlom načasovaní vdýchne.

 

Podľa toho ako dieťa napreduje, prispôsobujem mu túto prípravu na mieru. Zároveň priebežne informujem rodičov o progrese, a to vlastne platí pre každú tréningovú úroveň.


 

Základný stupeň


V tejto časti Vás bude vo videách sprevádzať Terka, Miška, Paulínka a Dávid. Všetci absolvovali pod mojim vedením dôkladnú fyzickú a mentálnu prípravu v rozmedzí 1 až 1,5 roka, kým sa dostali do veľkého bazéna.

 

Moment prechodu do veľkého bazéna je potrebné správne načasovať, keďže deti sú vo veľkom bazéne sami od prvého tréningu.

Nesprávne načasovanie môže spôsobiť, že sa dieťa nedokáže vysporiadať so stresom z veľkého bazéna a môže sa zablokovať. Stres im spôsobuje samotná zmena prostredia, ktoré je pre nich úplne neznáme a taktiež chlad, ktorý predstavuje šok nie len pre telo, ale aj pre myseľ (ďalšie informácie aj v blogu Prečo je dôležité porozumieť emóciám v plávaní)

 

Vo videách môžete deti vidieť plávať v 25 metrovom bazéne bez mojej osobnej prítomnosti vo vode. Predvedú Vám sadnutie na dno, vznášanie, lovenie a iné cvičenia. Ich pohybový prejav zodpovedá asi 3.-10.-tej tréningovej hodine vo veľkom bazéne, kedy nastala ich stabilizácia na mentálnej úrovni.


Deti nie sú závislé od žiadnej plaveckej pomôcky. V tejto fáze tréningu sa ich konanie opiera o poznanie aktuálnych limitov vlastného tela.

Naučili sa totiž, už v relatívne nízkom veku, dobre vnímať reč vlastného tela najprv na suchu a následne vo vode, a to bez potreby využitia akejkoľvek plaveckej pomôcky.


Deti majú prirodzene na viac než momentálne demonštrujú. V tejto fáze však nie je žiadúce vyvíjať na nich kvôli tomu príliš veľký tlak. Je potrebné dať im priestor a čas. Je úplne prirodzené, že v ich veku majú obavy a neistota má dočasný vplyv na ich aktuálny pohybový prejav. Získaním dostatočných skúseností vo vode sa deti časom naučia rešpektovať reč vlastného tela a na základe toho robiť správne rozhodnutia v správny moment.


Video - Lovenie hračiek v najhlbšej časti bazéna 1,8 metra

Na jednotlivých záznamoch môžete vidieť, ako sa niektoré deti bez problémov opakovane vedia zanoriť po hračky, následne sa v kľude vynoriť, prípadne bez paniky doplávať do bezpečia na okraj bazéna a dať si pauzu. Sami vnímajú, na čo reálne majú a kedy by sa mali oddýchnuť, aby sa mohli znova ponoriť.


V praxi to znamená, že deti sa sami neohrozia, vedia čo by sa im stalo. Naučili sa tomu počas tréningov. Ak sa rozhodnú skôr vynoriť, je to v poriadku. Ich telo im povedalo, že na to teraz nemajú a na základe toho si zvolili správnu stratégiu, ísť do bezpečia. Tieto deti sa vedia pripraviť na ďalší pokus, vedia veľmi dobre ako sa musia cítiť, resp. ako sa musí správať ich telo, aby bol ďalší pokus úspešný. 


Video – Sadnutie na dno

Deti už majú dostatok skúseností k tomu, aby si bezpečne sadli na dno a následne zadržali dych v stave, kedy sa cítia bezpečne. Učí ich to vnímať čas na báze emócií – nevedia aký čas už uplynul, ale vedia ako sa cítia. Uvedomujú si objem zadržaného vzduchu, koľko času trvá vynorenie a aké množstvo vzduchu ich to bude stáť. Ako som spomínal na úvode, o bezpečnosť sa musia postarať sami. Dobre si pamätajú pokusy, kedy to neodhadli správne. Táto skúsenosť sa im z minulosti tak pevne vryla do pamäte, že spravia všetko pre to, aby tento nepríjemný stav nemuseli znova prežiť.


Video - Vznášanie sa na hladine

Deti si osvojili prácu s dychom, ktorá im umožňuje opakovane sa udržať na hladine tvárou dole. Táto vedomosť je kľúčová pre ukľudnenie detskej mysle. Deti tak získajú čas, aby si v kľude pri zadržanom dychu mohli rozmyslieť, čo budú robiť ďalej. Môžu si tak napríklad v kľude zmapovať dno, kde sa nachádzajú hračky okolo nich. Po následnom nádychu sa môžu vybrať loviť hračky alebo napríklad na dovolenke v mori pozorovať život pod sebou 😊.
Video – Plávanie


Deti demonštrujú kľudný presun svojho tela smerom vpred bez známok paniky. Kľud je dôležitý hlavne v momente, kedy dochádza k vytiahnutiu hlavy z vody pre vykonanie nádychu. Umožňuje im aj ľahko sa vznášať na hladine a plynule vykonávať prirodzené pohyby. Kvalita a technika takého pohybu je úzko naviazaná na aktuálnu úroveň mentálneho vývoja.
Video - Plávanie a lovenie vo dvojici


Ukážka ako môže fungovať tréning vo dvojici.


Terka, Miška, Paulínka a Dávid sa radi a opakovane vracajú do vody. Veľký bazén im otvoril nové možnosti, kde môžu získať nové životné skúsenosti a zároveň zdokonaliť tie v minulosti už osvojené. Ich vnútorná motivácia nabrala na sile, nakoľko si uvedomili, že sú schopní splniť si vlastné túžby a potreby vo vode.Ich vek, úroveň vývoja mozgu, ako aj fyziologické limity im umožňujú vo veľkom bazéne momentálne stráviť maximálne 30-40 minút. To je čas, pri ktorom zabránime zbytočnému podchladeniu a vyhneme sa tak prípadnému prechladnutiu.

 

Stredný stupeň


V tejto časti Vás bude sprevádzať Hanka, Dominika, Leila, Zaira, Adam a Anička so svojimi praktickými ukážkami techniky plaveckého spôsobu znak, prsia, kraul a koordinačným cvičením znak súpaž.


Prvé štyri videá sú zamerané na demonštráciu celej techniky plaveckého spôsobu kraul, znak, prsia a koordinačného cvičenia znak súpaž. Ide o finálne štádium techník, bez prípravných cvičení, ktoré nácviku celej techniky plaveckých spôsobov predchádzajú.


Prsia – celá technika:

Znak – celá technika:

Kraul – celá technika:

Znak súpaž – celá technika:

Viac k technike znak súpaž aj v ďalších blogoch: Kompenzačné plávanie a Kompenzačné plávanie po zrazení.


Deti dosiahli tento stav až po dôkladnom osvojení si základných pohybov. Nácvik si vyžaduje svoj čas a trpezlivosť od všetkých zúčastnených.


V prípade, že by deti neboli schopné sami vykonať jednotlivé prípravné cvičenia a rovno by si osvojovali celú techniku plaveckého spôsobu, viedlo by to s veľkou pravdepodobnosťou k poškodeniu chrbtice (v podobe patologickej skoliózy), bolestiam hlavy (migrénam), prípadne k ďalším komplikáciám v iných častiach tela.

Vo videách nižšie deti demonštrujú jednotlivé prípravné cvičenia:

 

 

Pokročilý stupeň


V tejto časti Vás bude sprevádzať Adam so svojimi pokročilými technikami z plaveckého spôsobu prsia ale aj s ukážkami iných cvičení. Ak vás zaujíma celý tréningový príbeh Adama od veku 5tich rokov, nájdete ho v tomto blogu.


Video – technika prsia a jej modifikácie


Adam predvádza techniku prsia ako koordinačné cvičenie. Na videu predvádza schopnosť splývať na strane len pomocou pohybu paží, nôh alebo kombinovane. Tento druh pohybového prevedenia umožňuje Adamovi cítiť sa vo vode ešte viacej bezpečne. Prečo? V prípade zranenia je schopný sa udržať na hladine aj pri využití minimálneho pohybu končatín a doplávať tak do bezpečia.

 Video – obmedzenie pohybu


Adam predvádza šliapanie, skákanie a plávanie na bruchu a chrbte pri využití pestrej kombinácie pohybov. Okrem toho si vedome blokuje ruky, čím demonštruje svoje schopnosti vysporiadať sa s rôznymi situáciami. Bez zdravého sebavedomia, ktoré sa opiera o bohaté tréningové skúsenosti z vody, aktuálne limity vlastného tela a schopnosť regulácie vlastných emócií, by nebol schopný dosiahnuť túto úroveň.

 


Video – ďalšie pokročilé cvičenia

 

Na záver...


V priebehu veku sa ľudstvo snaží prirodzene zjednodušovať rôzne procesy a metodiky, ktoré nám a ďalším generáciám majú pomôcť rýchlejšie napredovať. Sám sa o to snažím s každým dieťaťom, na ktoré aplikujem stále čerstvú metodiku z predošlých skúseností s inými deťmi, ako aj nové poznatky zo vzdelávacích kurzov zo zahraničia. Samozrejme sa to prejavuje na efektívnejšom napredovaní, čo znamená menej času a nákladov na tréningový proces pre rodičov.


Aj napriek tomu si treba uvedomiť, že každé jedno dieťa je jedinečné. V praxi to znamená, že každé dieťa si vyžaduje iný prístup, nájsť vhodný spôsob podania informácií a čas na vlastné fyzické a mentálne dozrievanie na súši aj vo vode.

Treba mať na pamäti, že deti si vo vode nevyberú, čo by v nej chceli zažiť a čo nie. Deti sa musia aktívne naučiť čeliť mnohým hrozbám, musia ich spoznať pod odborným dohľadom. Ich konanie vo vode sa musí vždy opierať o ich vlastné životné skúsenosti. Pod mojim vedením sú deti vedené k budovaniu zdravého sebavedomia, ktoré sa opiera o reálne životné skúsenosti zo spoločného tréningu na suchu a vo vode.


V priebehu spoznávania pohybu vlastného tela sa deti učia trpezlivosti, sústredeniu a disciplíne k sebe samému. Dostanú možnosť rozvinúť kritické myslenie, naučia sa prijímať rany vo vode, aj to ako využiť vlastné emócie k naplneniu vlastných túžob vo vode.

Rodičia mi po návrate z dovolenky neraz povedia, že ich dieťa pláva tak pekne a už sa vôbec nebojí. Sami vidia ako sa ich dieťa, po tréningoch v bazéne, správa vo vode prirodzene, a to bez ohľadu na hĺbku a bez potreby využitia akejkoľvek plaveckej pomôcky. A to je pozitívny výsledok tvrdej tréningovej driny a úsilia samotných detí.


deti plavecký výcvik

Ak sa vám môj tréningový systém páči, neváhajte ma osloviť a objednajte svoje dieťa na prvý skúšobný tréning. Budem sa tešiť!


Pozrite si tiež viac informácií k detským plaveckým tréningom TU.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page