top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

KOMPENZAČNÉ PLÁVANIE V ŠPORTE

silhouette-3280313_1280_edited.png
athlete-2730736_1280_edited.png
brain-3141247_1920.jpg
tennis-2787158_1280_edited.png
volleyball-310771_1280_edited.png
silhouette-3199224_1280_edited.png
defense-311598_1280_edited_edited.png
boy-2026729_1280_edited.png
children-310223_1280_edited_edited.png
bicycle-2024675_1280_edited.png
female-1296357_1280_edited.png
silhouette-3344763_1280_edited_edited.png

Kompenzačné plávanie v športe predstavuje tréningový koncept, ktorý využíva modifikovanú techniku plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia, s cieľom zlepšiť zdravotný stav športovca.

Vodné prostredie umožňuje veľmi efektívne kompenzovať tréningové zaťaženie zo sucha.

Napriamenie chrbtice, zníženie nadmerného svalového tonusu, zvýšenie pohybového rozsahu, kondície, zníženie, alebo odstránenie bolestí, pocit voľnosti, osvojenie si nových pohybov a zlepšenie mentálneho stavu patrí medzi hlavné pozitíva, ktoré športovci určite ocenia.

Tento stav dosiahneme osvojením si efektívnej techniky dýchania a modifikovanej techniky plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia.

Špeciálny príspevok v blogovej časti:

Prečítajte si o využití konkrétneho kompenzačného plaveckého cvičenia u viacerých osôb - detí aj dospelých - s rôznymi dôvodmi pre kompenzačný tréning:

TRÉNINGOVÉ VIDEÁ:

KP v hokeji

V prípade hokejistu využívame momentálne techniku kraulového kopu a prsiarských paží 

KP v džude a gymnastike

V prípade džudistu a gymnastky využívame momentálne techniku kraulového kopu

a techniku plaveckého spôsobu prsia. 

KP v tancoch

V prípade tanečníka využívame momentálne techniku plaveckého spôsobu prsia

a techniku kraulového kopu. 

Technika pohybu

V dôsledku nadmerného tréningového zaťaženia dochádza časom k deformácii techniky pohybového prejavu. Negatívom býva vysoký svalový tonus, ktorý má za následok zmenu postavenia kostných štruktúr. V dlhodobom horizonte môže táto zmena spôsobiť deformáciu chrbtice (rôzne formy skoliózy), pokles kondície, obmedzenie mobility, výkonnostnú stagnáciu, zmeny postavenia kĺbových plôch a množstvo iných zmien.  

V prípade zmyslových systémov sa dajú očakávať negatívne zmeny v rovnovážnom a zrakovom systéme.

Otázka pre športovcov teda znie:

 • Sú si vedomí týchto zmien?

 • Sú schopní vnímať, kedy a v ktorej časti tela dochádza k rozpadu ich techniky?

 • Koľko času trvá, kým dôjde k strate efektivity ich techniky vplyvom vysokej intenzity?

 • Aký dlhý čas sú schopní vnímať ich techniku v zóne maximálneho zaťaženia?

 • Koľko času potrebujú na zotavenie, kedy sú schopní opäť vnímať a kontrolovať ich techniku?

V praxi môžu športovci využiť dve stratégie, vďaka ktorým sú schopní udržať si efektivitu pohybového prejavu.

Prvá stratégia spočíva v tom, že s pocitom narastajúcej únavy prirodzene spomalia, pričom sú stále schopní zachovať si vysoký stupeň efektivity pohybu. Často sa jedná o športovcov s vyšším stupňom mentálnej zrelosti a bohatou tréningovou praxou, vďaka čomu dokážu zabrániť deformácii vlastného pohybového prejavu.

Druhá stratégia spočíva v tom, že s pocitom narastajúcej únavy nie sú schopní spomaliť. Ich trápenie pokračuje aj za cenu zhoršenia pohybového prejavu. Tu ide väčšinou o športovcov, ktorí sú buď mladší alebo zatiaľ nedosiahli dostatočný stupeň mentálnej zrelosti, vďaka ktorej by boli schopní ustriehnuť si efektivitu pohybového prejavu.

 

   

Kompenzačné plávanie sa skladá z tréningovej prípravy na suchu a vo vode.

 

Schopnosť efektívne sa hýbať v rôznych situáciách závisí od porozumenia, vnímavosti, kontroly vlastného pohybu a bohatých praktických skúseností. Voľba správnych cvičení a ich dávkovania počas tréningu vo vode a na suchu je kľúčová pre dosiahnutie kompenzačného účinku vodného prostredia na ľudské telo.

Tréning na suchu

Rozcvička

Prvá fáza tréningovej prípravy na suchu využíva rozsiahle rozcvičenia celého tela. Plynulým stupňovaním záťaže pripravíme srdcovo - cievny, dýchací a svalovo-šľachovo-väzivový systém na tréningovú záťaž vo vodnom prostredí.

Vďaka kvalitnej suchej príprave dokážeme včas odhaliť skryté problémy a slabiny jednotlivých systémov. Umožní nám to efektívne prispôsobiť rozcvičku.

 

Počas rozcvičenia sledujeme a rozvíjame: 

 • Kvalitu dychovej mechaniky a jej výkonnosť

 • Pohybový rozsah

 • Kontrolu pohybu pri minimálnom a maximálnom rozsahu pohybu

 • Kontrolu rýchlosti pohybu pri minimálnom a maximálnom rozsahu pohybu

 • Úroveň kondície a koordinácie

 • Schopnosť izolovane vykonať pohyb v jednej časti tela

 • Schopnosť spájania pohybov do jedného pohybu

 • Rýchlosť učenia sa novým pohybom

 • Schopnosť učenia sa novému pohybu na základe zrkadlového pohybu

 • Úroveň vnímania vlastného tela

 

Plavecké imitačné cvičenia

Druhá fáza tréningovej prípravy na suchu je zameraná na osvojenie si špecifických plaveckých cvičení na suchu, ktoré predstavujú imitáciu pohybu ľudského tela vo vode. Zoznámenie sa s novým pohybom v podmienkach sucha má mnohé výhody. Kľud, stabilita, vedomá kontrola pohybu, plynulosť dýchania a iné faktory vytvárajú predpoklad pre správne porozumenie a osvojenie si novej techniky. Vo vode sa tak vyhneme zbytočnej frustrácii z neporozumenia pohybu v nestabilnom médiu. Vytvoríme tak predpoklad pre efektívne a plynulé napredovanie v procese osvojenia si plaveckej techniky.

 

Tréning vo vode

Tréningová príprava vo vode je zameraná na využitie poznatkov z prípravy na suchu. Vďaka týmto vedomostiam je pre mnohých športovcov jednoduchšie naštartovať nové pohyby vo vode a získať tak prvý a veľmi dôležitý pocit pohybu tela smerom vpred bez zanárania.

Kľúčovým faktorom sa stane vnímanie polohy na tela na hladine a miera jeho uvoľnenia.

Schopnosť uvoľniť sa pri vyšších a nižších rýchlostiach počas pohybu vo vode si však športovec musí najprv osvojiť.

Dalo by sa povedať, že tréning vo vode je hra s rýchlosťou v kombinácii s vnímaním miery uvoľnenia vlastného tela.

Význam kompenzačného plávania spočíva v tom, že má pomôcť pri osvojení takej techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, ktoré budú zohľadňovať aktuálny zdravotný stav a špecializáciu zo sucha. Zabránime tak nežiadúcemu preťaženiu ľudského tela a umožníme mu efektívne sa hýbať vo vodnom prostredí.

Cieľom kompenzačného plávania je pomôcť športovcom nadobudnúť také vedomosti, vďaka ktorým budú schopní bez prítomnosti trénera využiť pohyb vo vode pre zlepšenie svojho zdravotného stavu.

Správne vyhodnotenie zdravotného stavu, stav fyzickej a mentálnej únavy, ako aj predchádzajúce - nadchádzajúce športové aktivity musia byť zohľadnené v procese výberu cvičení a ich dávkovania na suchu ako aj vo vode.

Len za týchto podmienok bude kompenzačné plávanie spĺňať svoj účel a stane sa tak plnohodnotným doplnkom na ceste za športovými úspechmi.  

Miesto tréningu 

Tréningy môžu byť vedené v SJ, AJ, NJ.

​​Cenník

 • Cena tréningu: 35 EUR / individuálny tréning

 • Cena tréningu vo dvojici 40 EUR

       (rovnaká výkonnostná úroveň plavcov je podmienkou)

    Vstup na bazén si platí klient sám.

 

STORNO PODMIENKY

​Zrušenie tréningu najneskôr 24 HODÍN VOPRED. 

V prípade zrušenia tréningu kratšie ako 1 deň sa tréning účtuje v plnej výške.

 • YouTube - džudo - gymnastika
 • YouTube - hokej
 • YouTube - tance
bottom of page