top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

Technika plávania u detí
Príbeh ako sa

z 5-ročného neplavca stal

úspešný a sebavedomý rekreačný plavec.

Rodičia mali záujem, aby sa ich syn nebál vody a považovali jeho schopnosť efektívne sa hýbať a bezpečne sa cítiť vo vode za nevyhnutnosť.


Pre dosiahnutie požadovaného cieľa, sme využili rôzne formy hier a pestrú skladbu cvičení v tréningu plaveckej techniky. V neskoršej fáze sme začali využívať plávanie aj ako formu kompenzácie športovej špecializácie v bojovom umení, ktorému sa chlapec začal venovať. Kombinácia dvoch športov do seba výborne zapadá a chlapec veľmi pekne napreduje vo svojej pohybovej príprave a kondícii.


Čo sa nastavenia frekvencie tréningov týka, začali sme trénovať od 5 rokov veku chlapca a rodičia sa rozhodli pre nízku frekvenciu tréningov 1x do týždňa, ale mali záujem trénovať pravidelne a dlhodobo.


Ja rodičom plávanie pre dieťa vždy vrelo odporúčam. Výborne totiž dopĺňa akýkoľvek iný šport, rozvíja telo ako celok a navyše nikdy neviete, kedy sa v budúcnosti dieťaťu kvalitná plavecká príprava a dobrá plavecká technika zíde. Variabilita osvojenej plaveckej techniky dáva dieťaťu pocit komfortu, dieťa má v vďaka nej v rôznych situáciách možnosť voľby. V kritickej situácii nebude panikáriť, dokáže sa samostatne rozhodnúť a môže tak zachrániť sebe, alebo aj niekomu inému, život.


 

Koordinačné cvičenia


Do tréningového procesu plavca som na úvode, okrem dýchacích techník, zaradil tréning so zameraním na osvojenie si komplexných koordinačných plaveckých cvičení. Úspešné osvojenie si týchto pohybov otvorilo plavcovi cestu k ľahšiemu prístupu pod vodnú hladinu, objavovaniu jej záhad, limitov vlastného tela a ich bezpečného posúvania smerom vpred. Utvorilo zároveň pevný základ pre následný nácvik plaveckej techniky.


Chytanie a odhadzovanie hračky v hlbokej vode a hravé potápanie za hračkou a otáčanie sa s hračkami v rukách:


Zábava vo vode dodá dieťaťu zdravé sebavedomie a kontrolu pohybu. Chlapec - na videu - dokáže vyloviť hračky rukami alebo si pomáha nohou, dokáže sa s hračkami v rukách udržať kopaním na hladine, má pohyb aj polohu svojho tela pod kontrolou v plytšej aj hlbokej vode a sústredí sa na úlohu bez toho, aby sa pri cvičení nechal vyviesť z miery rušivými momentmi okolia (iní plavci):


Vylovenie hračky z hlbokej vody nohou:


V priebehu našej spolupráce je pre mňa dôležité, aby mal plavec možnosť splniť si svoje túžby, predstavy a očakávania spojené s pohybom vo vode. Spokojnosť plavca sa následne odrazí aj na jeho výkone. Odolnosť voči stresu spolu budujeme mentálnym tréningom vo vode.


Výsledok môžete posúdiť sami na tomto videu:

Chlapec opäť pekne kontroluje pohyb, a to aj v prípade zmeny polohy rúk, pri obmedzení ich pohyblivosti vpredu, za chrbtom, aj pod telom, so závažím či bez a dokáže sa kľudne nadnášať na hladine aj v prípade úplného zastavenia pohybu.


 

Plavecká technika


V tomto článku majú ukážky jednotlivých plaveckých spôsobov a iných plaveckých cvičení - pre vašu lepšiu predstavivosť - za úlohu demonštrovať ako plavecká technika vyzerá v detskom prevedení. Je dôležité si uvedomiť, že efektívne osvojenie si určitého plaveckého spôsobu alebo cvičenia, si vyžaduje nielen čas, ale aj dosiahnutie určitej úrovne mentálnej zrelosti dieťaťa.

Schopnosť plavca-dieťaťa osvojiť si nový pohyb alebo techniku je závislá od úrovne predstavivosti o pohybe vlastného tela, ktorá sa odvíja od úrovne poznania a vnímania vlastného tela. Proces učenia, resp. osvojenia si novej techniky často prebieha v podmienkach, kedy je dieťa vo vode a pozorne sa snaží absorbovať pohybovú ukážku trénera na suchu, doplnenú o verbálnu inštruktáž. Preto sú schopnosť predstavivosti a úroveň vnímania vlastného tela dieťaťom tak dôležité.


Schopnosť osvojiť si nový pohyb je závislá aj od ďalšieho faktora, a to spôsobu, akým je nová informácia poskytnutá. V prípade mladého plavca som mal to šťastie, že som mohol formovať jeho myseľ a schopnosti s takým predstihom, aby sme v určitý moment mohli z toho obaja (v dobrom zmysle) "profitovať". V praxi to znamená, že plavec mal dosť času na mentálny vývoj počas tréningu a bol následne schopný v správny moment porozumieť a súčasne si predstaviť moje pohybové ukážky vo vlastnej hlave. Taktiež bol schopný do pohybovej predstavy vlastného tela zapracovať verbálne informácie z mojej pohybovej ukážky.

Poznanie, ako pracuje myseľ plavca-dieťaťa, na akej úrovni je vyvinutá jeho predstavivosť, schopnosť ovládať a vnímať vlastné telo, mi umožňuje voľbu správnej komunikácie pre určitý moment v tréningu. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť tréning individuálnemu nastaveniu dieťaťa a trpezlivo pracovať s jeho predstavivosťou a vnímaním vlastného tela. Správne načasovanie cvičení, tak umožní bezpečné a úspešné napredovanie v tréningu.


 

Plavecké spôsoby


Chlapec si doteraz úspešne úspešne osvojil techniky plaveckého spôsobu kraul, znak a prsia, ktoré názorne predvádza vo videách:

Keďže so mnou chlapec trénuje len raz týždenne, bolo nevyhnutné zo strany rodičov vydržať dostatočne dlhý čas v pravidelnom tréningu, aby sa dostavili výsledky. Na základe tréningových záznamov môžete sami posúdiť aký pekný progres plaveckej techniky mladý plavec v priebehu času dosiahol (a to aj napriek nízkej frekvencii tréningov a 2-ročnej "covidovej" pauze).


Dnes má chlapec 11 rokov, má vodu rád a na tréningy sa teší. Momentálne sa intenzívne venujeme zdokonaľovaniu vyššie uvedených techník, kompenzačným cvičeniam vo vode a tréningu so zameraním sa na osvojenie techniky plaveckého spôsobu motýlik.


Verím, že by ste si aj vy priali, aby sa Vaše dieťa vedelo vo vode takto bezpečne a efektívne hýbať a naučilo sa plávať. Ak sa vám môj tréningový systém páči, neváhajte ma osloviť a objednajte sa na prvý skúšobný tréning. Budem sa tešiť!


Pozrite si tiež viac informácií k mojim plaveckým tréningov TU a k detským plaveckým tréningom zasa TU.
Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page