top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

TRÉNING S PALICAMI

Tréning s palicami predstavuje tréningový koncept, ktorý je vhodným pohybovým doplnkom pre deti, dospelých a športovcov. Umožňuje efektívne rozvíjať mozog a telo bez rozdielu veku.

Tréning s palicami plnohodnotne rozvíja ľavú a pravú hemisféru a zmyslové systémy, vďaka čomu prispieva k stabilite neuronálnej siete.

Táto stabilita vytvára podmienky, kedy sme schopní sústrediť sa, vnímať okolie, uvažovať, pozorovať a učiť sa. Schopnosť ukľudniť vlastnú myseľ je kľúčom pre dosiahnutie stavu meditácie, odpočinku, naštartovania procesu uzdravenia sa a množstva iných dôležitých procesov pre správne fungovanie ľudského mozgu a správanie sa jedinca.

Ukážka z môjho tréningu s dlhou a krátkou palicou

Tréning s palicami - Swimmatt
 • YouTube

Tréning sa skladá z dvoch fáz, ktorých cieľom je osvojenie si širokej škály techniky pohybu s palicami.

Prvá fáza tréningov je zameraná na osvojenie si:

 • Základnej techniky manipulácie s krátkou, dlhou palicou na mieste

 • Jednoručnej techniky s krátkou, dlhou palicou na mieste

 • Obojručnej techniky s krátkou, dlhou palicou na mieste

 

Druhá fáza je zameraná na:

 • Zdokonalenie techniky manipulácie s krátkou a dlhou palicou v pohybe

 • Rozvoj kondície a koordinácie

 • Rozvoj mobility

 • Aplikovanie osvojených techník pohybu s palicami do vlastnej špecializácie

 • Prispôsobenie si techniky pohybu s palicami do vlastnej špecializácie

 • Využitie techniky pohybu s palicami pre rehabiltačno – kompenzačné účely

 • Využitie techniky pohybu s palicami k obohateniu vlastnej rozcvičky

 • Zdokonalenie vlastného pohybového prejavu

 • Zdokonalenie techniky pohybu s palicami v v podmienkach pri vyradení zmyslových systémov

Tréning s palicami - Swimmatt

Palice a bojové umenie

 

Tréning s palicou/palicami predstavuje veľmi efektívny tréningový doplnok pre športovcov bojových umení. Rôzne techniky pohybu s palicou je možné využiť aj pre tréning pákových techník, tréning so šabľami a inými pomôckami. Športovci majú možnosť zdokonaľovať vlastné techniky a nie sú závislí od sparing partnera.

Výhody tréningu s palicami pre športovcov bojových umení:

 • Zdokonalenie pákových techník

 • Zdokonalenie pohybu vlastného tela s pohybom palice a inou tréningovou pomôckou

 • Experimentovanie s využitím pákových techník v rôznych polohách a postaveniach

Ukážka z môjho tréningu pri nácviku pákových techník

Swimmatt bojové umenie pákové techniky.JPG
 • tréning pákových techník

Palice a šable

Tréning s palicami je možné využiť aj ako prípravu na tréning so šabľami a inými tréningovým pomôckami, ktoré sa využívajú v tréningu bojových umení.

Ukážka z môjho tréningu so šabľami.

 • Tréning so šabľami
Tréning so šabľami - Swimmatt

Tréning s loptičkou

Tréning s loptičkou je obdobou tréningu.

Ukážka z môjho tréningu s loptičkami.

 • Tréning s loptičkami
Swimmatt Tréning s loptičkami.JPG

Deti a palice

 

Pestrá pohybová aktivita v detskom veku je veľmi dôležitá pre správny vývoj ich mozgu a tela. Pod pojmom správny vývoj mám na mysli venovať sa takým aktivitám, ktoré umožňujú deťom využívať jednostranné, ako aj obojstranné zapojenie tela do pohybovej aktivity alebo inej tvorivej činnosti ako je napr. maľovanie.

Už v detskom veku sa prejavuje prirodzená dominancia jednej strany tela. Ako príklad si dovolím uviesť kreslenie alebo tréning driblingu len s pravou rukou. Jednostranná aktivita pravou rukou prispieva výrazne k rozvoju ľavej časti mozgu - ľavej hemisféry.

Pri kreslení s pravou rukou využíva mozog ľavú hemisféru, čiže dochádza k jej aktivácii a ďalšiemu rozvoju. Pravá časť hemisféry je utlmovaná. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť pre deti pestrosť pohybovej aktivity alebo inej tvorivej činnosti, ktorá umožňuje zapojenie ľavej a pravej časti tela samostatne, ako aj spoločne. Pomôžeme tak deťom správne sa vyvinúť a zabrániť tak vzniku silnej prevahy jednostrannej dominancie nielen tela, ale aj mozgu. Tento stav jednostrannej dominancie môže výrazne vplývať napríklad na schopnosť porozumieť učebnej látke, či osvojiť si efektívnu techniku určitej pohybovej aktivity.

Tréning s palicami deti
Tréning s palicami deti

Jednostranná dominancia a chrbtica

 

V praxi spôsobuje jednostranná dominancia výrazne rozdiely svalového napätia medzi ľavou a pravou časťou tela. Táto zmena má za následok, že jedna strana tela, alebo jej časť (končatina) je výraznejšie silnejšia než druhá. Zmena v držaní tela (postúry), zmena zakrivenia chrbtice, zmeny pohyblivosti, zmeny zakrivenia chodidla majú za následok vznik patologickej skoliózy.

 

Tréning s palicami je vhodným doplnok na spestrenie pohybovej aktivity detí už vo veku 5 rokov. V detskom veku postačuje deťom vykonávať veľmi jednoduché techniky pohybu s palicou. Vďaka prirodzenej schopnosti pozorovania a následného opakovania si deti osvoja prirodzenou cestou mnohé techniky. Hravou formou si deti navzájom predvádzajú rôzne techniky, pričom sa od seba taktiež učia. Vďaka prirodzenej forme hrania v kolektíve sa táto veľmi pekná a zdraviu prospešná pohybová aktivita stane prirodzenou súčasťou ich života.

 

Jednoduchosť tréning s palicami spočíva v jeho minimálnych nárokoch na tréningové prostredie, oblečenie, obuv, materiál palice a ročné obdobie.

Povinná výbava:

 • 2x palica -krátka/dlhá

 • 2x expander

 • 2x tenisová loptička

 • 1x basketbalová lopta

(v prípade záujmu pomôžem so zaobstaraním športového vybavenia)

 

Cena: 35 EUR / 1 tréning

 

Podmienky:

 • platba po tréningu

 • nahlasovanie dieťaťa na tréning najneskôr 24 hod vopred

Miesto tréningu:

- pre individuálne aj skupinové tréningy na vonkajšom ihrisku, Haanova ulica, Bratislava Petržalka (vedľa MBX dráhy, resp. pri objekte gymnázia C. S. Lewisa

ihrisko Haanova ul Bratislava
bottom of page