top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

V detstve som sa venoval intenzívne streetbalu a plávaniu. Kľúčový prvok spočíval v inšpirácii, ktorú som vyhľadával počas sledovania zápasov technicky vyspelých hráčov streetbalu a sledovaním plavcov na plaveckých súťažiach. Fascinovala ma schopnosť pohybu ľudského tela na súši aj vo vode, ako aj komplexnosť pohybu s loptou. Nevedome som si budoval predstavivosť o pohybe, vďaka čomu som si dokázal premietať techniky, ktoré som sa chcel naučiť.

Moja cesta za porozumením pohybu ľudského tela bola neskôr spätá s osvojovaním si technik z ďalších športov ako in-line korčuľovanie, tance, bojové umenia a so štúdiom trénerstva na FTVŠ (Univerzita Komenského Bratislava).

V súčasnosti moje tréningové metódy obohacujem absolvovaním špecializovaných školení z oblasti trénerstva, fyzioterapie a neuroanatómie (pozri VZDELANIE). Výraznému posunu vpred vďačím taktiež štúdiu filozofie pohybu východného systému, ako aj poznávaniu funkcie ľudského mozgu. 

Kombináciou štúdia a experimentovaním v praxi budujem jednoduché efektívne tréningové postupy pre všetky kategórie športovcov.

Dôležitou súčasťou mojej práce je pozorovanie a schopnosť vyhľadať jedinečný neuronálny profil konkrétneho klienta - športovca/kyne, ktorého prejavom bude manifestácia ladnosti, jemnosti a dravosti pohybu ľudského tela.

Tréningy upravujem podľa individuálnych potrieb, a to tak aby zohľadnili aktuálnu fyzickú kondíciu aj psychické nastavenie klienta na tréningu. Učím spoznaniu a porozumeniu vlastného tela a zároveň predstavivosti o možnostiach jeho pohybu.

bottom of page