top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

Swimmatt, s.r.o.
Račianska 88/B
831 02 Bratislava

logo_sk.png
IČO: 50 570 269
Mobil:
+421 915 799 274
E-mail:
swimmattsk@gmail.com

Ďakujem za správu!

bottom of page